flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Щодо факту завищення тарифів посадовими особами ТОВ «Крамтеплоенерго»

11 травня 2018, 11:38

27 квітня 2018 року деякими засобами масової інформації опубліковані статті з приводу проведення обласною прокуратурою Донецької області досудового розслідування по факту завищення тарифів посадовими особами ТОВ «Крамтеплоенерго».

Цитата з наведеної публікації «После проведения экономической экспертизы выяснилось, что для установления объективной истины в уголовном производстве необходимо назначить внеплановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Краматорсктеплоэнерго», которая осуществляется органами Государственной аудиторской службы Украины. Именно ее результаты могут служить основанием для привлечения лиц к уголовной ответственности. В соответствии с процессуальными нормами следователь подал в Краматорский суд письменное обоснование для проведения такой ревизии и просил удовлетворить ходатайство в судебном заседании.
Однако, все приведенные аргументы не убедили судью Ткачеву. “Следователь, обращаясь к следственному судье с ходатайством о назначении внеплановой проверки, должным образом не обосновал необходимость ее назначения и не указал правовые нормы, относящие решение данного вопроса к компетенции следственного судьи”, – говорится в постановлении суда.
Таким образом, Краматорский суд отказал в удовлетворении ходатайства на проведение внеплановой ревизии на предприятии, которое подозревается в многомиллионных махинациях с тарифами.»

Краматорський суд зазначає, що твердження викладені у публікаціях ЗМІ не відповідають дійсності, є помилковими та необ’єктивними.

Так, дійсно 05.03.2018 року до Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Крамтеплоенерго».
Одне з основних завдань судової системи в демократичному суспільстві полягає у практичному забезпеченні гарантій автономії суспільства у найширшому розумінні цього слова: автономії думки, автономії громадської активності, приватних справ, автономії науки і бізнесу. Якщо судова система не забезпечує захист суспільства від втручання держави, суспільство залишається беззахисним, і межі його свободи залежать лише від бажання і здатності уряду їх порушувати.
Ухвалою слідчого судді від 05.03.2018 у задоволенні клопотання відмовлено з тих підстав, що законодавцем внесено зміни до чинного КПК України, якими виключено повноваження прокурора та слідчого призначати перевірки; КПК не містить норми, яка передбачає можливість та порядок звернення слідчого та прокурора з клопотанням про проведення позапланової перевірки та компетенцію слідчого судді щодо вирішення такого клопотання; призначення позапланової перевірки не є ні слідчою, ні негласною слідчою дією, ні заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатись слідчий, прокурор до слідчого судді; КПК не регламентований порядок розгляду таких клопотань слідчого або прокурора, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення позапланової перевірки; збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, до числа яких положення пункту 19 частини першої статті 3 КПК України відносять слідчого та прокурора, а не слідчого суддю, повноваження якого регламентовані пунктом 18 частини першої статті 3 КПК.
Відтак, відмова у задоволенні клопотання обґрунтована перш за все тим, що питання про призначення позапланової перевірки у будь-якому кримінальному провадженні не відноситься до повноважень слідчого судді.

З повним текстом ухвали можна ознайомитись за адресою: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72841457